top of page
4 Zygmunt Kobylak.jpg

Zygmunt Kobylak

DOBRO RACIBORZAN POZA PODZIAŁAMI!

Radny Rady Miasta Racibórz obecnej kadencji. Studia wyższe: UŚ – Wydział
Artystyczny. Studia podyplomowe: UE w Katowicach (informatyka, marketing i 
zarządzanie, przedsiębiorczość). Praca: „Ekonomik” w Raciborzu – nauczyciel,
wicedyrektor szkoły w latach 2004 - 2018. Działalność społeczna: Oddział PTTK w
Raciborzu, prezes (2004-2018), obecnie wiceprezes.

 

Jako Radny wpłynął na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w śródmieściu, brał udział w wyznaczaniu szlaków i ścieżek rowerowych w mieście. Inicjator paszportu turystycznego i szkoleń przewodników miejskich Miasta Racibórz.
Wnioskodawca budowy wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej.

 

Urodziłem się, mieszkam i pracuję w Raciborzu. Ciągle powtarzam młodzieży, że nawet jeśli spędzisz życie w wielkim świecie to i tak tu wrócisz, a sprawi to magia tego miejsca. Najbardziej cenię sobie stare zapominane ideały - uczciwość i rzetelność.


Dlaczego kandyduję? 


Chcę dalej kształtować przyszłość Naszego Miasta. Uważam, że obecny kierunek rozwoju miasta jest dobry, gdzie my, mieszkańcy jesteśmy najważniejsi.
 

Aby w Raciborzu żyło się jeszcze lepiej jako Radny chcę:
    • nowych inwestycji, szans rozwojowych dla młodych i dalszej poprawy sytuacji mieszkaniowej, 
    • kontynuacji budowy obwodnicy,
    • poprawy jakości chodników i dróg osiedlowych,
    • kształtowania terenów zielonych i estetyki dzielnic,
    • dostosowania do potrzeb węzła komunikacyjnego,
    • dalszej rozbudowy ścieżek rowerowych, parkingów rowerowych.

 

A przede wszystkim: budowy kładki dla rowerów i pieszych przy moście zamkowym oraz zagospodarowania żwirowni do celów rekreacyjnych.


Nie rezygnuj z tego!

bottom of page