top of page
REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Nazwa komitetu: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZ POLOWY – SILNY RACIBÓRZ

Skrót nazwy komitetu: KWW DARIUSZ POLOWY – SILNY RACIBÓRZ

Adres: ul. Ks. Gadego 14, 47-400 Racibórz

Pełnomocnik wyborczy: Dariusz Jerzy Polowy, Racibórz

Pełnomocnik finansowy: Piotr Paweł Bytomski, Racibórz

L/P
Data wpisu
Data wpłaty
Imię (imiona)
Nazwisko
Miejscowość zamieszkania
Kwota wpłaty
Łączna kwota wpłat
Dodatkowe informacje
1
2024-02-28
2024-02-28
Paweł Marcin
Konieczny
Wrocław
5 000,00
---
2
2024-03-13
2024-03-14
Paweł Marcin
Konieczny
Wrocław
1 500,00
6 500,00
3
2024.04.05
2024.04.04
Dariusz
Polowy
Racibórz
10 000,00
4
2024.04.05
2024.04.05
Dariusz
Polowy
Racibórz
3 400,00
13 400,00
bottom of page