top of page
5 Tomasz Wyrobek.jpg

Tomasz Jerzy Wyrobek

Świeże spojrzenie na nasze potrzeby!


Wiek: 32 lata, od urodzenia Raciborzanin.

 

Z wykształcenia technik budownictwa, od 12 lat kieruje rodzinną firmą zajmującą się pracami brukarskimi.

 

Szczęśliwy mąż oraz ojciec cudownej córeczki Matyldy.

 

Zainteresowania: strzelectwo sportowe, wędrówki górskie, motoryzacja.

Szanowni Państwo,


Startuję na stanowisko radnego ponieważ chciałbym aby mieszkańcy Raciborza, a konkretnie dzielnic Studzienna, Sudół, Płonia i Brzezie mieli swojego konkretnego i zdeterminowanego przedstawiciela w Radzie Miasta Racibórz. Kogoś, kto spojrzy na sprawy miasta świeżym spojrzeniem, okiem młodego rodzica, aktywnego przedsiębiorcy. Jako radny chciałbym mieć dobre kontakty z mieszkańcami, aby pomóc im w rozwiązywaniu konkretnych, codziennych problemów. 

Moimi priorytetami będzie:
- tworzenie miejsc rekreacji przyjaznych dla rodzin z dziećmi
- tworzenie miejsc do codziennego odpoczynku na zagospodarowanych w tym celu trawnikach miejskich wzbogaconych o nasadzenia, ławki i ścieżki (poprzedzimy to wspólnie wizjami lokalnymi w terenie oraz przeprowadzimy stosowne ankiety wśród mieszkańców dzielnic)
- rozwiązanie problemu wód opadowych wyrządzających szkody mieszkańcom w dzielnicach - poprzez odpowiednie przygotowanie i udrożnienie systemu melioracji (drożność istniejących,  odtworzenie zasypanych i powstanie nowych rowów oraz zbiorników retencyjnych) 
- reprezentowanie spraw rodzimych przedsiębiorców

bottom of page