top of page
3 Teresa Frencel.jpg

Teresa Frencel

„Czyny znaczą więcej niż słowa”

Teresa Frencel - nauczyciel, pedagog absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego i personalnego, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia negocjacji.

Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Działacz związkowy i społeczny, a także doświadczony samorządowiec. Radna Powiatu Raciborskiego  dwóch kadencji: 2010-2014 i 2014-2018
 

Dlaczego kandyduję:

- mam doświadczenie pracy w samorządzie,
- chcę aktywnie uczestniczyć w rozwoju naszego miasta,
- mam wiele pomysłów, aby tak się stało (by Racibórz się rozwijał).

Pomysłodawczyni i inicjatorka utworzenia w Raciborzu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych, oraz przeniesienia z Rybnika Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Poczyniła wszelkie starania, aby na osiedlu XXX lecia w Raciborzu wybudowano nowe drogi i chodniki oraz usprawniono infrastrukturę wodno- kanalizacyjną. Zainicjowała zagospodarowania placu na Ostrogu na zielone płuca i teren rekreacyjny.  Pomysłodawczyni i koordynator nagrania filmu „Raciborska Solidarność”, który powstał dzięki pomocy i zaangażowaniu Pana Dariusza Polowego - Prezydenta Miasta Raciborza. 

Uzyskawszy mandat Radnej skupię się na następujących zagadnieniach: 
     
- kontynuowanie modernizacji bazy oświatowej oraz problematyce oświatowej,
- dokończeniu budowy lodowiska na OSiR Ostróg,
- poprawie nawierzchni dróg po zimie,       
- wspieraniu budowy kładki pieszo- rowerowej łączącej skwer przy Matce Polce z Zamkiem            
  Piastowskim,
- naprawie zapadniętych poboczy na ścieżce rowerowej, biegnącej wzdłuż wału na Ostrogu,
- utrzymaniu ceny opłaty za śmieci i wodę na obecnym (najniższym w regionie) poziomie,
- wspieraniu działań na rzecz bezpieczeństwa na ulicy, w szkole i przestrzeni publicznej,
- przeciwdziałaniu patologiom społecznym.

 

 Polecam swoje doświadczenie, umiejętności, kreatywność i skuteczność w działaniu. 

bottom of page