top of page
6 Sandra Nowakowska.jpg

Sandra Nowakowska

Wiek: 22 lata, aktualnie pracuje jako specjalista ds. sprzedaży w obszarze ogólnoprzemysłowym.

Od urodzenia związana z Raciborzem, gdzie angażuje się w pomoc dla najbardziej potrzebujących.

 

Przez lata brała udział w inicjatywach charytatywnych, w tym w programie Szlachetna Paczka, gdzie dostrzegła realne potrzeby mieszkańców naszego miasta.

 

Z pełnym zaangażowaniem pełni funkcję zastępczyni przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Misji Pokojowej ONZ w Kambodży, gdzie zdobyła cenne doświadczenie w obszarze zarządzania oraz pracy na rzecz społeczności lokalnych. 

Decyduję się kandydować do Rady Miasta, by tworzyć otwarte i perspektywiczne środowisko dla młodych mieszkańców, mobilizując ich do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. Chcę wspierać inicjatywy dające młodym rzeczywisty wpływ na rozwój naszej społeczności.
 
Mój cel to kontynuacja pomocy potrzebującym, wykorzystując rolę radnej do rozwijania działań charytatywnych. Dążę do budowy bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej społeczności, gdzie każdy mieszkaniec ma szansę na godne życie. 
 
Wśród moich priorytetów znajdzie się także troska i dbałość o coraz lepszy poziom opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Skoncentruję się na inicjatywach zwiększających komfort i bezpieczeństwo zwierząt w schronisku, promując jednocześnie adopcje i edukację. 

 

Planuję także rozszerzyć ilość miejsc dla młodzieży, inwestując w przestrzenie rekreacyjne i kulturalne dla ich wszechstronnego rozwoju. Chcę stworzyć miejsce, gdzie zarówno zwierzęta, jak i młodzi mieszkańcy, będą miały lepszą jakość życia. Zobowiązuję się do dalszej pomocy tym, którzy tego potrzebują, dla pozytywnych zmian dla dobra wszystkich.

bottom of page