top of page
4 Maria Ćwik.jpg

Maria Ćwik

”Do Samorządu służyć mieszkańcom”


Mam 52 lata i z zawodu oraz powołania jestem pielęgniarką o specjalizacji opieka paliatywna. Pracuję na bloku operacyjnym Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka w Raciborzu jako instrumentariuszka oraz w raciborskim Hospicjum im. św. Józefa, gdzie moja praca polega na pomocy pacjentom w terminalnym okresie choroby onkologicznej. Kandyduję do Rady Miasta Raciborza gdyż uważam, że z pozycji Radnej będę mogła pojęcie służby rozwinąć i realizować bardziej skutecznie. 

Moimi priorytetami w Radzie Miasta Raciborza będą:


1. Wypracowanie koncepcji systemowego wspierania działalności oraz rozwoju Hospicjum im. św. Józefa w Raciborzu.
2. Utworzenie w Raciborzu jadłodzielni wzbogaconych o funkcje dzielenia się ubraniami oraz książkami.
3. Działania w kierunku stworzenia w oparciu o istniejącą infrastrukturę warunków 
    do aktywnych spotkań dla seniorów, ale także dzieci i młodzieży w każdej dzielnicy.
4. Wypracowanie koncepcji modernizacji oraz rozwiązanie problemu optymalnego finansowania, a tym samym         

    funkcjonowania raciborskiego schroniska dla zwierząt.
5. Podjęcie działań w kierunku promowania Brzezia, dzielnicy w której mieszkam, jako  miejsca rekreacji Raciborzan w

    oparciu o przyrodnicze oraz krajobrazowe zasoby tego miejsca.

bottom of page