top of page
9 Magdalena Piecowska.jpg

Magdalena Piecowska

'' Bądźmy zmianą, którą pragniemy ujrzeć w świecie ''

Wiek: 33 lata,

od urodzenia szczęśliwa Raciborzanka, absolwentka Medycznej Szkoły w Raciborzu o kierunku opiekuna medycznego oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Od 10-ciu lat spełnia się w swoim zawodzie w Domu Pomocy Społecznej ''Złota Jesień''.

 

Mężatka oraz młoda mama.

 

Jako Radna w szczególności chce zająć się problemami osób starszych i niepełnosprawnych oraz potrzebami rodzin z dziećmi.

Wykorzystując swój potencjał oraz doświadczenie zawodowe i prywatne, będąc radną chcę wesprzeć miasto w dalszym rozwoju pod kątem doposażenia i tworzenia nowych miejsc oraz placówek dla dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

W szczególności zależy mi na:

1. Podjęciu działań mających na celu rozpoznanie sytuacji osób potrzebujących pomocy i opracowaniu przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej stosownej strategii działania, która posłuży do przygotowania programów wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji bytowej.
 

2. Doprowadzeniu do urzeczywistnienia planów związanych z budowami placów typu „Park Jordanowski” w każdej dzielnicy miasta (zarówno tych już zaplanowanych jak i nowych).
 

3. Wspieraniu działań miejscowych organizacji promujących zdrowy styl życia, poprzez stworzenie narzędzi pomagających im pozyskiwać środki na realizację celów
 

4. Podjęciu działań mających na celu zaangażowanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych z naszego rejonu do ścisłej współpracy z instytucjami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą i zobligowania ich do aktywnej pracy w środowisku zamieszkania.
 

5. Rozwinięciu systemu wsparcie, szkoleń, doradztwa zawodowego oraz aktywizacji młodzieży po ukończeniu szkoły.
 

6. Organizowaniu wydarzeń kulturalnych oraz stworzeniu nowych miejsc i placówek do spędzania czasu wolnego przez młodzież i dorosłych.

bottom of page