top of page
2 Magdalena Kusy.jpg

Magdalena Kusy

Magdalena Kusy
Radna Rady Miasta Racibórz od 2018 roku.

Żona, mama dwóch nastoletnich córek Ali i Marty.

Prowadzi firmę związaną z technologiami informatycznymi oraz działalność
e-commerce. Wcześniej dyrektor biura
poselskiego.

Społecznik, inicjatorka wielu projektów budżetu obywatelskiego.

Członek rady parafialnej.

Moja praca w komisjach gospodarki oraz oświaty, kultury i sportu umożliwiła mi skuteczną realizację
podjętych tematów społecznych. Aktywnie uczestniczę w tworzeniu raciborskiego Zakładu Aktywności
Zawodowej, który stanowi miejsce pracy i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Z sukcesem
zabiegałam o budowę nowego żłobka, zwiększenie liczby grup przedszkolnych oraz poprawę
bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej w dzielnicach. Starałam się również o budowę sygnalizacji
świetlnej w dzielnicy Płonia oraz o powstrzymanie uciążliwych i niebezpiecznych rajdów
samochodowych na naszych ulicach. Wspierałam integrację lokalnej społeczności

 

Jeżeli wyborcy pozwolą mi na pracę w kolejnej kadencji Rady Miasta, to chciałabym zająć się między
innymi następującymi tematami:

 

poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej, poprzez zwiększenie liczby linii autobusowych oraz
zwiększenie częstotliwości kursowania,
- poprawa stanu dróg rolnych,
- likwidacja barier architektonicznych w miejskiej infrastrukturze oraz budynkach użyteczności publicznej.
- przyspieszenie procesu remontów kamienic, mieszkań znajdujących się w zasobie miejskim,
- rozwój Arboretum Bramy Morawskiej (rozbudowa mini Zoo i innych atrakcji, szczególnie dla dzieci).


Najważniejsze zadanie, które wyznaczam sobie na kolejne lata, to utrzymanie bliskiego kontaktu z
mieszkańcami, wspieranie ich inicjatyw i postulatów oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów. Te
zadania zamierzam nadal realizować, jako społecznik, bądź skuteczniej, jako radna. Proszę Państwa o
zaufanie i głos w nadchodzących wyborach

bottom of page