top of page
8 Małgorzata Szablińska.jpg

Małgorzata Szablińska

54 lata,

 

absolwentka Studium Nauczycielskiego w Raciborzu,

pracownik obsługi w Przedszkolu nr 12 w Raciborzu,

przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Kultury.

Pasje i zainteresowania: bieganie, podróże, zdrowy styl życia.

Szanowni Państwo,

kandyduję na radną Rady Miasta Racibórz, by wykorzystać swoje doświadczenie związkowe na rzecz pracy dla miasta, główny nacisk kładąc na rodziny dysfunkcyjne. Jestem gotowa poświęcić swój czas, energię, wiedzę i umiejętności na rzecz służby Raciborzowi i jego mieszkańcom!

Moimi priorytetami będą:

- modernizacja estetyczna i energetyczna budynków szkół oraz przedszkoli (w tym termomodernizacja przedszkola nr 12 w Raciborzu oraz montaż windy towarowej).

- wspieranie organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 

- szeroko pojęta integracja społeczeństwa poprzez wprowadzenie do kalendarza miejskiego cyklu wydarzeń kulturalnych i sportowych

- inwestycje w bazę rekreacyjną: ścieżki rowerowe, lodowisko, basen letni

- działania na rzecz zachowania naturalnych walorów naszego środowiska, wzrost ilość i podniesienie jakości terenów zielonych w Raciborzu (m.in. Rodzinny Ogród Rozrywki, Park im. Miasta Roth, zagospodarowanie żwirowni)

- wspieranie mieszkańców w procesie wymiany starych źródeł ciepła na te nowoczesne i ekologiczne, powodujące zmniejszenie niskiej emisji a przez to likwidację uciążliwego dla nas wszystkich smogu

- wypracowanie systemu wsparcia dużych imprez kulturalno-rozrywkowych o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym: akcja „Racibórz miastem festiwali”

- budowanie świadomości obywatelskiej w kwestii ochrony przyrody i konieczności dbania o przestrzeń zieloną w mieście: cykl wydarzeń społecznych podczas których mieszkańcy będą mogli włączyć się w działania takie jak sadzenie drzew i krzewów, zakładanie łąk kwietnych, zadbanie o bioróżnorodność w okolicznych parkach i miejscu zamieszkania etc.
 

bottom of page