top of page
3 Leon Fiołka.jpg

Leon Fiołka

Autochton, mgr inżynier elektryk.

 

Były długoletni pracownik ZEW (obecnie TOKAI - COBEX), gdzie zarządzał techniczno-inwestycyjną sferą zakładu. Posiada uprawnienia techniczne oraz uprawnienia do pełnienia funkcji w radach nadzorczych.

 

Za kierowanie akcją przeciwpowodziową w 1997 r i przywrócenie zakładu do pełnej sprawności został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 

Aktywny radny miejski tej i poprzedniej kadencji, przy czym w obecnej pełnił przez 2,5 roku rolę Przewodniczącego Rady Miasta; wcześniej radny Rady Powiatu Raciborskiego.

Szanowni Wyborcy!

       Ponownie ubiegam się o Wasze zaufanie jako kandydat na radnego Rady Miasta Raciborza.  
 

      Będąc przez prawie połowę ostatniej kadencji przewodniczącym Rady Miasta kierowałem radą, która jako pierwsza w kraju, zgodnie z wymogami prawa, w okresie pandemii rozpoczęła sesje zdalne. Odejście od nas koalicjanta zmieniło układ "sił" w radzie i tym samym nastąpiła zmiana przewodniczącego. W drugiej połowie kadencji byłem członkiem komisji budżetu i komisji oświaty.  


      Miałem istotny wpływ na pełne wykorzystanie przyznawanych na Brzezie funduszy w ramach budżetu obywatelskiego (BO) oraz w wykonanie takich zadań jak nowy parking w Brzeziu, czy modernizacja kilku ulic i chodników (ul. Zakładowa, Pod Lipami, czy chodniki na ul. ul. Wygonowej, Wiatrakowej, Pogrzebieńskiej). W czasie ostatniej kadencji zabiegałem o doprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rybnickiej (DK935) z ul. Brzeską oraz oświetlenie ul. Brzeskiej na odcinku od strony Dębicza. Również miałem swój udział w przebudowie linii energetycznych 110 kV i poprowadzenie ich nową trasą w części jako linie kablowe. 
 

     Ostatnia kadencja to istotna zmiana Raciborza. Ogromne inwestycje drogowe między innymi takie jak: rondo przy Mechaniku, wybudowanie fragmentu obwodnicy, a tym samym fragmentu RDRP oraz modernizacja DW 935, nowy żłobek i nowe przedszkole, tężnia solankowa i modernizacja H2Ostróg oraz wiele innych. Niestety w wyniku obstrukcji części radnych opozycyjnych nie została sfinalizowana budowa lodowiska, szatni na boisku LKS Brzezie czy boiska ze sztuczną nawierzchnią. 
 

    Chciałbym w Radzie Miasta Raciborza dalej wspomagać i monitorować realizację dalszej części obwodnicy i zabiegać o: zakończenie budowy lodowiska, rozbudowę H2Ostróg o strefę letnią, modernizację przedszkola w Brzeziu i wybudowanie pomieszczeń dla LKS Brzezie. Środki na ten cel są już pozyskane!
 

    Poza tym moim priorytetem będą działania na rzecz eliminacji lub znacznego odgraniczenia wydzielającego się fetoru z instalacji RIPOK firmy Empol.
 

    Oczywistością będą kolejne starania o poprawę infrastruktury Brzezia oraz żeby były tworzone odpowiednie warunki dla dalszego rozwoju klubu sportowego, OSP, chóru, stowarzyszeń czy kół zainteresowań. 
 

    Ważną sferą będzie również promowanie dzielnicy Brzezie jako terenu rekreacji, inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorczości wykorzystując sąsiedztwo wybudowanego zbiornika Racibórz Dolny. 
 

    Jeżeli chcesz, aby Racibórz dalej prężnie się rozwijał i był nowoczesnym miastem, to proszę o obecność przy urnie wyborczej i oddanie na mnie głosu.

bottom of page