top of page
9 Jarosław Łęski.jpg

Jarosław Łęski

Radny Rady Miasta Racibórz oraz specjalista w RAFAKO S.A. w zakresie bezpieczeństwa. Wcześniej pracownik administracji samorządowej oraz rządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, członek korpusu służby cywilnej, geoinformatyk w prywatnej firmie.

 

Wykształcenie wyższe. Ukończone studia w obszarach: nauk przyrodniczych, ekonomii, informatyki oraz audytu i kontroli wewnętrznej. Certyfikowany audytor wewnętrzny.

 

Działalność społeczna w stowarzyszeniach i organizacjach oraz Raciborskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Szanowni Państwo!


Z Raciborzem jestem związany od urodzenia. Działam na rzecz rozwoju miasta poprzez stowarzyszenia lokalne i nieformalne inicjatywy, a obecnie również jako radny.
 

W Radzie Miasta Racibórz skupiam się na pracy wokół zagadnień gospodarczych, bezpieczeństwa, działaniach na rzecz środowiska naturalnego, wspierania bioróżnorodności  (moją inicjatywą były m.in. łąki kwietne) oraz spraw społecznych.

 

Zadania realizuję głównie poprzez bezpośrednie kontakty z urzędnikami i prezydentem miasta oraz pracując w komisjach: Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rewizyjnej, gdzie jestem w stanie najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie. Wielokrotnie stanowiłem również jedyne wsparcie dla

 

Mieszkańców podczas postępowań administracyjnych i sądowych, gdy zostawali oni pozostawieni sami wobec skomplikowanego systemu administracyjno-prawnego. 
 

Kontynuując pracę na rzecz lokalnej społeczności, chciałbym się skupić przede wszystkim na wsparciu Prezydenta w realizacji przyjętej Strategii Rozwoju Miasta,  poprawie warunków spędzania wolnego czasu i bezpiecznej komunikacji na terenie Raciborza.

 

Będąc ojcem szczególną uwagę przywiązuję do dobrych warunków rozwoju i bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci i młodzież.

 

Proszę Was o głos w niedzielę 7 kwietnia!

bottom of page