top of page
1 Dawid Wacławczyk.jpg

Dawid Wacławczyk

Przedsiębiorczy Samorząd! 

Wiceprezydent Raciborza, wcześniej wykładowca PWSZ / ANS w Raciborzu oraz przedsiębiorca działający w branży turystycznej i gastronomicznej.

Absolwent kierunku „turystyka i rekreacja” na AWF Kraków,
przewodnik górski, pilot wycieczek krajowych i zagranicznych oraz działacz społeczny: prezes Stowarzyszenia Artystów i Podróżników „Grupa Rosynant”, pomysłodawca Raciborskiego Festiwalu Podróżniczego „Wiatraki”.

 

Współzałożyciel i prezes Raciborskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Nasze Miasto”.

 

Radny Rady Miasta Racibórz (2010-2014), Radny Rady Powiatu Raciborskiego (2014-2020).

Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Prywatnie: szczęśliwy mąż Anny; tato Amalki i Wojtka.

Szanowni Raciborzanie!

Przed pięcioma laty rozpoczęliśmy w Raciborzu proces długo wyczekiwanych zmian i pchnęliśmy nasze miasto na drogę szybszego rozwoju. Inwestycje w oświatę, rekreację i budownictwo mieszkaniowe, rozkręcenie i poszerzenie oferty kulturalnej, otwartość na mieszkańców, polityka kadrowa oparta na kompetencjach a nie znajomościach, zdobywanie środków na rozwój miasta, wspieranie rozwoju turystyki, dbałość o zabytki i przyrodę, a także lepsza polityka promocyjna miasta – są dzisiaj zauważalne gołym okiem. Dzięki podjętym działaniom w spółkach miejskich mamy najniższe opłaty za śmieci w skali kraju, bardzo tanią wodę oraz bezpłatną komunikację miejską. Rozpoczęty przez naszą drużynę proces potrzebuje jednak kontynuacji i dalszego wsparcia. Moje 20-letnie doświadczenie w biznesie i działalności społecznej, kontakt ze środowiskiem akademickim, a nade wszystko praktyczna wiedza zdobyta w pracy samorządowej - dają mi umiejętności i kompetencje do tego, by rozwijać nasze miasto w sposób skuteczny, profesjonalny i wielopłaszczyznowy. Jeśli taka będzie Państwa wola - jestem gotów wykorzystać swoje atuty na rzecz naszego kochanego Raciborza!

Moje priorytety:

- budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej skwer przy Matce Polce z Zamkiem Piastowskim

- zielona rewitalizacja rynku (nasadzenia drzew i krzewów, zdrój wodny, poprawa estetyki)

- stworzenie Urban Labu na dworcu PKP tj. miejsca dyskusji o sprawach miasta przy aktywnym udziale przedstawicieli władz samorządowych, organizacji społecznych, instytucji naukowych, środowisk biznesowych i aktywnych mieszkańców

- budowa letnich basenów i dokończenie budowy lodowiska na ul. Zamkowej (OSiR, Ostróg)

- wprowadzenie Karty Mieszkańca Raciborza z systemem zniżek na usługi miejskie (basen, lodowisko, parkingi, imprezy kulturalne, bezpłatna komunikacja)

- utworzenie Parku Kulturowego „Stare Miasto w Raciborzu” oraz punktu widokowego na wieży kościoła farnego

- rozwiązanie problemu parkowania poprzez budowę parkingów wielopoziomowych i sukcesywne wyprowadzanie ruchu samochodowego ze ścisłego centrum miasta (Plac Ofki – placem miejskim z ogródkami gastronomicznymi, nie parkingiem!)

- „Racibórz w Naturze” - sukcesywne działanie na rzecz poprawy jakości zieleni w centrum miasta poprzez nowe nasadzenia, odbrukowanie nadmiaru kostki betonowej i zamiana jej na krzewy, 

- zwiększenie środków finansowych na działania kulturalne – m.in. akcja „Racibórz miastem festiwali”
- dalsza rozbudowa sieci ścieżek rowerowych (w tym Blue Velo wzdłuż całej długości Odry)

- kompleksowa rewitalizacja „Parku Roth” oraz stworzenie zupełnie nowego Rodzinnego Ogrodu Rekreacji (na terenie położonym naprzeciwko kościoła Matki Bożej). 

bottom of page