top of page
5 Arkadiusz Popławski.jpg

Arkadiusz Popławski

Wszystko dla kultury i edukacji

 

Magister sztuki, organista, pianista, dyrygent, pedagog, kompozytor, aranżer i organmistrz.
 

Wielozakresowe wyższe studia muzyczne ukończył na dwóch kierunkach na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z Wydziałem Artystycznym w Cieszynie. Wielokrotny uczestnik międzynarodowych mistrzowskich kursów organowych w Niemczech.

 

Organista kościoła farnego w Raciborzu, uznany artysta koncertujący o zasięgu międzynarodowym, społecznik w zakresie propagowania kultury muzycznej

Dlaczego startuję do Rady Miasta?

Racibórz to moja mała ojczyzna. Tutaj się urodziłem, a pochodzenie moich przodków
z raciborszczyzny sięga 5 pokoleń. Od zawsze leżała mi na sercu sprawa rozwoju kultury wysokiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury i artystycznej twórczości rodzimej oraz edukacji, zwłaszcza muzycznej. Jestem mocno przekonany o wielkim potencjale miasta Raciborza w tej kwestii i jako radny chciałbym dołożyć wszelkich starań dla dokonań ku rozwojowi kultury i edukacji artystycznej.

Czym zajmę się jako radny?

Cokolwiek dotyczy kultury i edukacji w naszym mieście, będzie dla mnie niezmiernie ważne, aby dbać o rozwój tych dziedzin, a priorytetem będzie dla mnie dbałość o rozwój edukacji muzycznej, dążenie do utworzenia średniej szkoły muzycznej czyli wzbogacenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia o II stopień, a także dążenie do utworzenia przynajmniej filii wyższej uczelni muzycznej, aby jak najbardziej ułatwić dostęp do szkół artystycznych rodzimym młodym talentom bez konieczności wielokilometrowych podróży, co niekiedy graniczy z realiami i niejednokrotnie nawet przekreśla szanse kształcenia. Priorytetem będzie również dbałość o rozwój infrastruktury wieloletniego festiwalu „Dni Muzyki Organowej i Kameralnej” oraz podejmowanie wszelkich działań kulturalnych, mogących przyczynić się do nobilitacji miasta, jak np. założenie miejskiego chóru reprezentacyjnego, czy wskrzeszenie Raciborskiej Orkiestry Symfonicznej.

bottom of page