© 2018 by Dariusz Polowy

„Dziesiątka” Dariusza Polowego

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Raciborza

 

#Analiza  

 

Województwa Śląskie, Opolskie i Dolnośląskie wraz z uprzemysłowioną częścią Moraw (Ostrawa oraz Karwina) to 10 mln ludzi, którzy mieszkają na obszarze mniejszym niż Republika Czeska.

 

Przy aktualnych uwarunkowaniach geopolitycznych i ekonomicznych region ten w ciągu dziesięciu lat stanie się bardziej istotny niż region Mazowsza.

 

Racibórz leży  na skrzyżowaniu dwóch szlaków komunikacyjnych: linia wschód – zachód oraz północ – południe. Oba te szlaki, niezależnie od naszej lokalnej postawy i zaangażowania, zostaną zrealizowane. Warto dodać, że są one w bardzo wysokim stopniu zaawansowania. Przykładowo trwają prace nad przedłużeniem szerokiego toru kolejowego ze Sławkowa w kierunku Odry. W planie jest również budowa Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i Odrę. Natomiast Czesi podejmują zdeterminowane działania do realizacji kanału Odra – Dunaj.

 

Realizacja tych projektów spowoduje że możemy się stać centrum logistycznym

i przeładunkowym. Transport kontenerów z Chin, które poprzez Rosję trafiają bez przeładunku na Śląsk i potem na Odrę, na której będzie port Racibórz. To nie jest fikcja. Teraz dochodzimy do istotnej roli dla Raciborza. Od nowych raciborskich władz będzie zależało czy powstaną one razem z nami czy bez nas. Czy Racibórz będzie traktowany przedmiotowo, czy podmiotowo. Czy Racibórz będzie dzięki tym działaniom zasobny, czy będzie omijany tak jak dzieje się to obecnie. To będzie czas dla prawdziwego gospodarza miasta, który wykorzysta każdą możliwą szansę dla miasta i mieszkańców.

 

Nie zamierzamy opierać naszej strategii dla miasta wyłącznie na trafności tej analizy, ale nie chcemy też sprowadzać naszego programu tylko do łatania dziur i remontów placów zabaw. Będziemy konsekwentnie realizować naszą wizję łącząc ją z bieżącymi działaniami.

 

 

1 #Geopolitycznie i lokalnie  

Podstawy dla rozwijającego się i bezpiecznego Raciborza

 

- Dokończenie zbiornika przeciwpowodziowego w formie suchej oraz jak najszybsze przekształcenie go w zbiornik mokry. Przez 6 najbliższych lat zbiornik będzie w formie suchej. Lecz natychmiast po objęciu urzędu Prezydenta Miasta podejmę starania o przekształcenie zbiornika w mokry. Zbiornik w jakiejkolwiek formie to dla Raciborza gwarancja bezpieczeństwa przed powodzią dlatego musi on zostać ukończony w możliwie jak najkrótszym czasie.

 

- Budowa portu na Odrze – wzorem portu w Opolu, gdzie trafiają transporty wielkogabarytowe np. z Raciborza. Port Racibórz obsługiwałby przemysł z regionu Karwiny i Ostrawy. Należy podkreślić, że Czesi bardzo czekają na taką możliwość.

 

- Maksymalna intensyfikacja działań w celu szybkiego powstania drogi Racibórz – Pszczyna ze środków spoza budżetu miasta.
W praktyce oznacza to szybki i komfortowy dojazd do autostrady A1.

 

- Odciążenie centrum miasta - skuteczne przyspieszenie budowy obwodnicy Raciborza.

 

- Wykorzystanie atutu, jakim jest dla inwestorów, linia kolejowa północ-południe i lokalne połączenia Racibórz-Głubczyce.

 

- Wykorzystanie faktu, że Racibórz jest jednym z 255 miast ujętych w rządowym Pakiecie dla Miast Średnich. Rozpoczęcie aplikacji
o pozyskanie środków w ramach programu. Pakiet ten to dwa filary: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś stworzenie warunków dla inwestycji prywatnych.

 

- Aktywne działania i maksymalne wsparcie realizacji projektu kanału Odra-Dunaj.

 

2 #Demografia PRO  

Nowi Raciborzanie

 

- „Działki dla młodych”. Wzorem Nysy, za jedyne 15 proc. wartości nieruchomości w specjalnej przejrzystej i uczciwej procedurze przetargowej będzie można nabyć działki, należące do miasta. Warunkiem wystartowania w przetargu jest pozostawianie w związku małżeńskim, gdzie przynajmniej jeden z małżonków ma mniej niż 40 lat. Ponadto beneficjenci programu zobligowani będą do rozpoczęcia budowy domu w terminie 18 miesięcy od podpisania aktu notarialnego oraz ukończenia go w 3 lata od tego zdarzenia.

 

W Nysie wartość inwestycji budowlanych, poczynionych na działkach uzyskanych od miasta, wyniosła około 7 000 000 zł. Beneficjentami było 110 mieszkańców, w tym 28 osób które osiedlą się w Nysie z innych gmin. Stworzono 200 mb nowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Przy budowie domów pracowało około 80 osób, rozwijając tamtejsze firmy budowlane. A miasto zainwestowało 536 000 zł.

 

- Mieszkania. Podstawową potrzebą każdego człowieka jest dach nad głową. Zapewnię maksymalne wykorzystanie programu Mieszkanie+ umożliwiającego budowę mieszkań zarówno na wynajem jak i na własność. Będzie to szybka poprawa sytuacji rodzin,
dla których uzyskanie mieszkania na rynku komercyjnym jest niemożliwe.

 

- Możliwość wykupu z bonifikatą mieszkań i domów z zasobów MZB. Utrzymanie korzystnej bonifikaty.

 

- Najmłodsi. Budowa żłobka ze środków programu Maluch+. Racjonalne i rzeczywiste zarządzanie miejscami w miejskich przedszkolach i żłobkach.

 

- Rozszerzenie Karty Dużej Rodziny o współpracę z biznesem prywatnym. Duża liczba i różnorodność zaangażowanych podmiotów gospodarczych, tak jak np.

w Częstochowie.

 

W Częstochowie zniżki oscylują w graniach od 5 proc. do 40 proc. Od powstania karty w 2013 roku wydano ich 705. Koszt programu wyniósł od momentu powstania 2 523,55 zł (koszt druku kart to 1 170,55 zł, a promocja karty poprzez utworzenie strony internetowej 1 353 zł).

 

 

3 #Komunikacja PRO  

Raciborzanie sprawnie przemieszczają się po mieście

 

- Obwodnice. Pełne zaangażowanie raciborskiego samorządu w projekt: Rudnik - ul. Rybnicka. Maksymalne skrócenie czasu tej realizacji. Uniknięcie rozciągnięcia prac na długie lata.

 

- Praktyczne i stabilne połączenia autobusowe. Optymalizacja działania PK oraz PKS, aby współdziałały, a nie konkurowały ze sobą. Mniej uczęszczane linie zamiast do likwidacji mogą być obsługiwane przy wsparciu tzw. “miejskiej taksówki” wezwanej poprzez wysłanie wiadomości SMS. Usługi taksówek będą realizowane w formie outsourcingu.

 

- Opracowanie profesjonalnego i praktycznego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej.

 

- Darmowe przejazdy komunikacją miejską. W rezultacie więcej mieszkańców będzie korzystało z tej formy przemieszczania się. Ograniczenie ilości pojazdów na drogach i w konsekwencji emisji spalin.

 

- Rozwiązanie problemu korków na ul. Głubczyckiej i utrudnionego wyjazdu ze szpitala dzięki budowie drogi jednokierunkowej dla samochodów osobowych, na bazie ul. Wierzyńskiego, z Koloni Pawłów do ul. Starowiejskiej.

 

- Remont nawierzchni drogi Ocice – Żerdziny. Jest to skrót z centrum do drogi wojewódzkiej 416 (odcinek Racibórz – Pietrowice Wielkie). Dodatkowy element wpływający korzystnie na rozładowanie korków na ul. Głubczyckiej.

 

- Usprawnienie płynności ruchu drogowego: nowe, pełnowymiarowe ronda: obok Zespołu Szkół Mechanicznych, Mleczarni, skrzyżowanie ul. Słowackiego z ul. Ogrodową, zjazd na Brzezie przy Auchan, skrzyżowanie ul. Opawskiej z ul. Bogumińską.

 

- Profesjonalna analiza stanu obecnego infrastruktury w celu wyszukania miejsc wymagających interwencji np.: dodatkowe miejsca parkingowe, skrzyżowania, lewoskręty, lustra drogowe, stukające czy zapadnięte studzienki kanalizacyjne. Typowe działanie w tym zakresie to: zamiana skrzyżowań równorzędnych na skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu jak np. w Markowicach.

 

- Bezpieczeństwo na drogach. Pełna determinacja i wprost wymuszenie na zarządcy drogi poprawy oznakowania niebezpiecznych przejść dla pieszych jak np. na ul. Kozielskiej.

 

- Bezpieczna i połączona ze sobą sieć dróg rowerowych w mieście, łącznie

z dzielnicami oraz z okolicznymi gminami. W miarę możliwości wykorzystanie bocznych dróg lokalnych.

4 #Mieszkańcy PRO  O

Racibórz przyjaznym, bezpiecznym i komfortowym miejscem

 

- Pełne wykorzystanie rządowego programu „#Senior+”. W ramach tego programu powstanie dom dziennego pobytu dla osób starszych, emerytów oraz „#Kluby Senior+”.

 

- Kompleksowa analiza stanu infrastruktury w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych. W rezultacie znoszenie barier i utrudnień. Dalsze ułatwienia dostępu m.in. do urzędów. Przykładem może być reorganizacja siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w celu ułatwienia załatwienia spraw urzędowych.

- Stworzenie Raciborskiego Centrum Nauki i Techniki dla dzieci i młodzieży. Celem jest wspieranie rozwoju pasji oraz przydatnych umiejętności i kompetencji. Centrum będzie się składać m.in. z pracowni mechatroniki, chemiczno-fizycznej, ceramicznej, sensorycznej, gastronomicznej, fotograficznej, krawieckiej oraz stolarskiej.

- Przegląd i modernizacja miejskiej infrastruktury monitoringu kamer w celu usprawnienia jej działania. Stworzenie mobilnego monitoringu umożliwiającego doraźne monitorowanie miejsc z powtarzającym się wandalizmem.

 

- Pełne wsparcie dla profesjonalnej rewitalizacji parku Jordanowskiego – inicjatywa podjęta m.in. przez naszą kandydatkę do Rady Miasta – Ewę Klimaszewską.

 

- Sport: przegląd i rozwój infrastruktury sportowej w szkołach oraz terenach rekreacyjnych. Promowanie aktywności fizycznej dla młodzieży i seniorów. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Zadaszenie

i rewitalizacja lodowiska miejskiego.

 

- Szpital. Ścisła współpraca władz miasta z samorządem powiatowym w celu zwiększania jakości usług oraz dostępności do lekarzy specjalistów oraz usług medycznych.

 

- Podjęcie współpracy z sąsiednimi gminami mające na celu użyteczne zagospodarowanie terenów wokół Zbiornika Racibórz: ścieżki rowerowe, spacerowe, dla rolek, strefa ciszy, wędkarstwo, kajaki, żagle, strefa motorowodna, strefa off road, strefa dla biznesu: restauracje, rozrywka, camping.

 

- Uregulowanie bezpieczeństwa sanitarno higienicznego na basenie H2Ostróg. Rozwinięcie Aquaparku o atrakcyjną dla dzieci strefę.

 

- Wsparcie dla świetlic osiedlowych, jako często jedynych miejsc integrujących społeczność lokalną.

 

 

5 #Biznes PRO  

Partnerskie i poważne podejście do przedsiębiorców

 

- Zwolnienia podatkowe dla nowych inwestorów

 

- Zwolnienia podatkowe dla firm zwiększających zatrudnienie

 

- Indywidualne podejście do inwestorów. Opieka nad inwestorami, szybkie rozwiązywanie problemów oraz pełne wsparcie przy ich rozwiązywaniu.

 

- Młodzi w Raciborzu - program praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkursy dla młodych przedsiębiorczych ludzi. W ramach programu stworzenie zaplecza raciborskich firm dających możliwość odbycia realnych praktyk i zdobycia prawdziwego doświadczenia. Jest to forma zachęty dla młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Raciborzem oraz zapewnienie lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom wysoko wykwalifikowanej kadry.

 

Podobny program realizowany jest w Łodzi. W ramach programu współpracuje aktywnie już ponad 280 łódzkich firm oraz największe łódzkie uczelnie.

 

- Stworzenie możliwości parkowania dla przedsiębiorców w dogodnym dla nich miejscu na czas wykonywania czynności takich jak np. rozładunek czy załadunek towarów. W praktyce często wystarczy dołożenie do znaków informacji „Nie dotyczy zaopatrzenia”.

 

- Dla właścicieli firm, w obszarze których zaistnieją utrudnienie takie jak np. remonty dróg przewidujemy ulgi w podatku od nieruchomości.

 

- Stworzenie inkubatora dedykowanego start-upom technologicznym, miejsca do co-workingu (lokale z zapewnionym szybkim internetem, nowoczesną salą multimedialną, etat osoby administracyjnej - sekretarki).

 

- Lepsze wykorzystanie potencjału rolnego Raciborza. Ułatwienia oraz stworzenie możliwości handlu dla lokalnych producentów warzyw i owoców. Dodatkowo otwarcie na rynki innych miast - współpraca z władzami Rybnika.

 

 

6 #Centrum PRO  

Życie i biznes

 

- Znaczne ograniczenie stref płatnego parkowania. Zastąpienie ich strefami parkowania czasowego, czyli kartą godzinową.

 

- Zatrzymanie budowy pralni i kafejki internetowej na Placu Długosza. Rozległy, niezabudowany teren w sąsiedztwie Rynku aż prosi się o godne i funkcjonalne zagospodarowanie. Jedną z cech przestrzeni miejskiej jest zabudowa wielopiętrowa. Uważam, że właśnie w tym kierunku należałoby pójść. Budynek lub budynki o reprezentacyjnej architekturze, zharmonizowanej z sąsiedztwem, koniecznie
z parkingiem podziemnym, który przejąłby funkcje obecnego, bez utrudniania życia mieszkańców. Funkcjonalności takiej zabudowy, oprócz mieszkalnej, jest aż nadto. Od przeznaczeń integrujących mieszkańców, przez wykorzystanie gospodarcze i biznesowe np. dla młodych raciborskich przedsiębiorców, czy start-upów.

 

- Powołanie sprawnie działającego „Architekta Miasta” z kompetencjami rozwiązań urbanistycznych, polityki przestrzennej, estetyki oraz przeznaczenia budynków w mieście. Zapanowanie nad chaosem reklamowym.

 

- Wspieranie i wszelka pomoc ze strony miasta w kwestii planów PKP dotyczących remontu Dworca oraz jego funkcjonalnego zagospodarowania.

 

- Strefa imprez, tzw. „miejska imprezownia” “miejska strefa rozrywki” na wzór Rybnika czy Ostrawy (tzw. Stodolnia). W Ostrawie miasto zwolniło inwestorów na 10 lat z czynszów w zamian za zainwestowanie w lokale.

 

 

7 #Profesjonalny Racibórz  

Racibórz profesjonalnym miejscem do załatwiania spraw

- Zwiększenie zakresu Budżetu Obywatelskiego i w konsekwencji uzyskanie dopłat z programu rządowego #Mieszkaszdecydujesz.

 

- Prezydent wśród ludzi – otwarty urząd dla mieszkańców. Cykliczne dyżury Prezydenta Miasta w miejscu dającym komfort i swobodę rozmowy mieszkańcom, np. w małej sali konferencyjnej w UM.

 

- Traktowanie mieszkańców jak szanowanych klientów administracji, a nie jej petentów.

 

- Włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne. Skuteczne konsultacje społeczne. Dyżury radnych. W ważnych i wrażliwych kwestiach decyzje poprzedzone będą spotkaniami w dzielnicach.

 

- Rozpropagowanie systemu ESIM oraz promocja jego praktycznego wykorzystania /Elektroniczny System Informacji Miejskiej/

 

- Wspieranie i pomoc dla inicjatyw grup społecznych ze strony struktur Urzędu Miasta. „Zielone światło” dla m.in. imprez sportowych
i kulturalnych. „Niech się

w Raciborzu bardzo dużo dzieje.”

 

- „Dość bylejakości i bubli” w inwestycjach miejskich. Fachowe przygotowanie zamówień (SIWZ) gwarancją otrzymania jakości.

8 #Tańszy Racibórz  

Optymalizacja kosztów

- Audyt kosztowy w celu obniżki wysokich cen odprowadzania ścieków

 

- Podjęcie działań na rzecz obniżenia kosztów zagospodarowywania odpadów komunalnych (śmieci)

 

- #SegregujeszPłaciszMniej to rządowy system preferencji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz domków jednorodzinnych, które segregują śmieci.

 

- Zrównoważona polityka budżetowa przynosząca oszczędności. Unikanie nadmiernego deficytu, mądra redukcja zadłużenia. Warto prowadzić politykę zbilansowanego budżetu i prowadzić do stopniowego niwelowania zadłużenia z lat poprzednich.

 

9 #Ekologia PRO  

Raciborzanie oddychają czystym powietrzem

 

 - maksymalne wykorzystanie pieniędzy dostępnych z programów ograniczających niską emisję, takich jak:  #ciepłydom, #czystepowietrze. Pomoc mieszkańcom przy składaniu wniosków. Jest to program rządowy polegający na dofinansowaniu termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła.

W konsekwencji otrzymamy niższe koszty, czyste powietrze i zdrowszych raciborzan. Na ten program przeznaczono 100 mld zł w ciągu 10 lat.

 

- przy innych programach zmniejszania niskiej emisji zracjonalizowanie terminów podpisania umów i zakończenia inwestycji. Tak aby odpowiadały one realiom na rynku budowlanym.

- zwiększenie ilości terenów rekreacyjnych. Wkomponowanie zieleni w zabudowę Raciborza. NasadzeniaNasiedzenia drzew w ciągach pieszej komunikacji – wzorem Nysy czy Opawy.

 

- skuteczne ograniczenie odorów z zakładu zagospodarowania odpadów (dla mieszkańców Brzezia).

- oczyszczacze powietrza dla raciborskich żłobków, przedszkoli i szkół. Jest to inicjatywa podjęta już dawno przez naszą kandydatkę na radną panią Ewą Klimaszewską.

- zakup dla Raciborza certyfikowanej stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza.

 

10 #Turystyka i kultura PRO  

Racibórz atrakcyjny turystycznie i kulturowo

 

- Aktywny rozwój turystyki oraz kultury w Raciborzu. Projekt turystyczny stworzenia marki „Księstwo Raciborskie”, przy ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatu Raciborskiego i wszystkimi gminami powiatu.

 

- Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej łączącej i wzmacniającej rezultaty działań Urzędu Miasta, pozostałych samorządów Powiatu Raciborskiego, organizacji pozarządowych oraz biznesu turystycznego.

 

- Inwestycja w „magnesy turystyczne”: Gród Rycerski (wsparcie NGO) oraz „Raciborskie Księstwo Czekolady Mieszko” - manufakturę organizującą słodkie warsztaty dla młodych turystów (wsparcie Powiatu Raciborskiego, współpraca

z biznesem).

 

- Promocja Raciborza na mapie kulturalnej Polski poprzez wsparcie imprez artystycznych o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim. Wsparcie i profesjonalna współpraca z organizatorami festiwali INTRO, FRU.

 

- Skoordynowany system informacji kulturalnej (prezentacja całej oferty kulturalnej miasta: instytucji, stowarzyszeń, firm, inicjatyw niezależnych itp.)

 

- Wspieranie i pomoc w promocji lokalnych artystów.

 

- Stworzenie nowoczesnej sali prób w zasobach Raciborskiego Centrum Kultury.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now