top of page
1 Dariusz Polowy.jpg

Dariusz Polowy

Wiek: 45 lat, kawaler,

Wykształcenie: informatyk, pedagog, inżynier.

Pracuje w zawodzie informatyka.

Funkcje społeczne: Odznaczony Honorowy Dawca Krwi, strażak OSP Brzezie, członek Raciborskiego Klubu Strzeleckiego MKS LOK.

Zainteresowania: miłośnik aktywnego spędzania czasu wolnego – góry, rower, kajaki, sportowiec strzelecki.

Jestem osoba komunikatywną z optymistycznym spojrzeniem na życie. Cenię ciężką pracę, szczerość i zaufanie w pracy z ludźmi. Uważam, że dialog z drugim człowiekiem jest najważniejszy w rozwiązywaniu problemów. Jestem otwarty i pełen energii, by pracować na rzecz mieszkańców Raciborza.


W swojej pracy pragnę skupić się na:

- Pomaganiu różnym grupom społecznym (seniorom, dzieciom, młodzieży). Zapewnić im dedykowane oferty edukacyjne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

- Chcę by Racibórz był miastem przyjaznym dla mieszkańców i przedsiębiorców.

- Będę zachęcał do współpracy i doceniał inicjatywy i działania osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji budujących pozytywny wizerunek naszego miasta.

- Włączę się do pracy na rzecz projektów, które przyczynią się do powstania nowych miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku.

- W swojej pracy skupię się na polepszaniu stanu dróg i chodników miejskich poprzez systematyczne ich remontowanie.

- Zachęcać będę do dialogu ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu tworzenia nowych miejsc parkingowych.

- Angażować się będę czynnie w projekty związane z „cyfryzacją seniorów” – pomoc w obsłudze komputera, telefonu, internetu, załatwianiu spraw online lub przez telefon.

- Chcę być radnym, który faktycznie jest przedstawicielem mieszkańców Raciborza.

bottom of page